نظر سنجی آنلاین دانشجویان درخصوص برگزاری کلاسهای مجازی


ما پیشنهاد می کنیم ابتدا این فیلم آموزشی را تماشا کنید

برای شرکت در کلاس های مجازی
چه نرم افزار هایی مورد نیاز است ؟

 • موبایل

  اگر می خواهید کلاس های مجازی خود را در تلفن همراه برگزار یا مشاهده نمایید
  Adobe Connect Mobile
  دانلود نمایید.

 • کامپیوتر

  اگر می خواهید کلاس های مجازی خود را در کامپیوتر یا لپ تاپ برگزار یا مشاهده نمایید
  Adobe Connect
  دانلود نمایید.

 • فلش پلیر

  درصورتی که از لپ تاپ یا کامپیوتر استفاده می کنید نصب فلش پلیر الزامی می باشد
  Adobe Flash Player
  دانلود نمایید.

از کجا شروع کنم؟

استفاده از نرم افزار Adobe Connect راحت بوده و همه افراد می توانند از این نرم افزار کاربردی استفاده نمایند در همین راستا دانشگاه پیام نور اقدام به تهیه یک راهنمای جامع برای اساتید نموده است که قابل استفاده دانشجویان محترم نیز می باشد.

کلاس خود را پیدا کنید!

فرقی نمی کند استاد یا دانشجو باشید اگر شماره کلاس خود را نمی دانید

مراحل زیر دنبال کنید


مرحله اول


اگر دانشجو یا استاد هستید و برنامه کلاسی خود را نمی دانید ابتدا به سامانه برنامه ریزی کلاسی دانشجو دانشگاه پیام نور سهبا
مراجعه کرده و برنامه خود را مطابق شکل زیر پیدا نمایید.

برنامه ریزی کلاسها بصورت استانی بوده و دانشجویان کل استان می بایستی بطور پیش فرض مرکز زنجان را انتخاب نمایند در صورت عدم وجود کلاس در زیر مجموعه مرکز زنجان با دفتر برنامه ریزی کلاسی مرکز خود تماس بگیرید

مرحله دوم


کلاس خود را انتخاب کنید؟

فرقی نمی کند استاد یا دانشجو باشید برای ورود به کلاس روی شماره (کلاس) خود کلیک کنید

اگر شماره کلاس خود را نمی دانید به سامانه سهبا مراجعه نمایید

 • 1 کلاس شماره
 • 2 کلاس شماره
 • 3 کلاس شماره
 • 4 کلاس شماره
 • 5 کلاس شماره

 • 6 کلاس شماره
 • 7 کلاس شماره
 • 8 کلاس شماره
 • 9 کلاس شماره
 • 10 کلاس شماره

 • 11 کلاس شماره
 • 12 کلاس شماره
 • 13 کلاس شماره
 • 14 کلاس شماره
 • 15 کلاس شماره

 • 16 کلاس شماره
 • 17 کلاس شماره
 • 18 کلاس شماره
 • 19 کلاس شماره
 • 20 کلاس شماره

 • 21 کلاس شماره
 • 22 کلاس شماره
 • 23 کلاس شماره
 • 24 کلاس شماره
 • 25 کلاس شماره

 • 26 کلاس شماره
 • 27 کلاس شماره
 • 28 کلاس شماره
 • 29 کلاس شماره
 • 30 کلاس شماره

 • 31 کلاس شماره
 • 32 کلاس شماره
 • 33 کلاس شماره
 • 34 کلاس شماره
 • 35 کلاس شماره

 • 36 کلاس شماره
 • 37 کلاس شماره
 • 38 کلاس شماره
 • 39 کلاس شماره
 • 40 کلاس شماره

 • 41 کلاس شماره
 • 42 کلاس شماره
 • 43 کلاس شماره
 • 44 کلاس شماره
 • 45 کلاس شماره

 • 46 کلاس شماره
 • 47 کلاس شماره
 • 48 کلاس شماره
 • 49 کلاس شماره
 • 50 کلاس شماره

 • 51 کلاس شماره
 • 52 کلاس شماره
 • 53 کلاس شماره
 • 54 کلاس شماره
 • 55 کلاس شماره
 • 56 کلاس شماره
 • 57 کلاس شماره
 • 58 کلاس شماره
 • 59 کلاس شماره
 • 60 کلاس شماره
 • 61 کلاس شماره
 • 62 کلاس شماره
 • 63 کلاس شماره
 • 64 کلاس شماره
 • 65 کلاس شماره
 • 66 کلاس شماره
 • 67 کلاس شماره
 • 68 کلاس شماره
 • 69 کلاس شماره
 • 70 کلاس شماره
 • 71 کلاس شماره
 • 72 کلاس شماره
 • 73 کلاس شماره
 • 74 کلاس شماره
 • 75 کلاس شماره
 • 76 کلاس شماره
 • 77 کلاس شماره
 • 78 کلاس شماره
 • 79 کلاس شماره
 • 80 کلاس شماره
 • 81 کلاس شماره
 • 82 کلاس شماره
 • 83 کلاس شماره
 • 84 کلاس شماره
 • 85 کلاس شماره
 • 86 کلاس شماره
 • 87 کلاس شماره
 • 88 کلاس شماره
 • 89 کلاس شماره
 • 90 کلاس شماره
 • 91 کلاس شماره
 • 92 کلاس شماره
 • 93 کلاس شماره
 • 94 کلاس شماره
 • 95 کلاس شماره
 • 96 کلاس شماره
 • 97 کلاس شماره
 • 98 کلاس شماره
 • 99 کلاس شماره
 • 100 کلاس شماره
آموزش طراحی سایت